facebook 32x32 twitter 32x32 youtube 32x32 rss 32x32

K'naan: Hoobaale

K'naan: Hoobaale K'naan: Hoobaale

Hobaalayow heedhe

How come they only fix the bridge after somebody has fallen
Hobaalayow heedhe

How come they only fix the bridge after somebody has fallen
Hobaalayow heedhe

How come you turned the deafest ear when it is your own brother calling
Hobaalayow heedhe

How come you turned the deafest ear when it is your own brother calling
Hobaalayow heedhe

How can you teach your kids to love when it is killing they are memorizing
Hobaalayow heedhe

How can you teach your kids to love when it is killing they are memorizing
Hobaalayow heedhe

How can they go to war with terror when it is war that is terrorizing
Hobaalayow heedhe

How can they go to war with terror when it is war that is terrorizing
Hobaalayow heedhe

Adduunyada hanweynidaa milmaa loo halgamayaaye
Hobaalayow heedhe

Hawadana rag baa dagoo dayaxa hoos u soo dayaayee
Hobaalayow heedhe

Dadka ninkii hurdee taa ogeyn halistii weyaanee
Hobaalayow heedhe

Anagana haleelada dhashiyo hilibka mooyaanee
Hobaalayow heedhe

Inaan dhiig dhulkeena u hurnaa wey haboontahaye
Hobaalayow heedhe